Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (2 augusti)

Publicerad 2021-08-02 14:30
Dagens rapport visar att 27 nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan fredagens rapport. Gotland har nu totalt 4150 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu två patienter i smittsam fas och en patient med behov av vård efter genomgången covid-19, samtliga på vårdavdelning.

Under vecka 30 konstaterades 95 nya fall, att jämföra med 25 fall i vecka 29. Oförändrat har 50 dödsfall inträffat relaterat till pandemin.

Bland de nya fallen så är fortsatt en majoritet unga vuxna i åldrarna 18-29 år.

– Genom att följa råd och rekommendationer om att hålla avstånd, undvika platser med trängsel, och tillse att man träffas smittsäkert på avstånd utomhus, så kan vi tillsammans minska smittspridningen. I händelse av symptom så ska man ta prov för covid-19 och isolera sig hemma. Det gäller även den som är fullvaccinerad, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

 

Ett av Gotlands äldreboenden har konstaterad smittspridning av coronaviruset.

– Vi har smittspridning på ett av Gotlands boenden. Det är ingen stor spridning i dagsläget men fortsatt smittspårning pågår, säger tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen, Therese Thomsson.

Täckningsgraden av vaccinerade på Gotlands äldreboenden är mycket hög. Det finns en risk att bli smittad trots vaccinering. Vaccination har dock visat sig förhindra allvarligare sjukdomsförlopp.

Vid tidigare tillfällen av coronasmitta på särskilda boenden på Gotland har effektiv smittspårning, skyddsutrustning och rutiner för vårdhygien gjort att smittspridningen kunnat hållas nere.

– Vi arbetar på samma sätt den här gången, säger Therese Thomsson.

Anhöriga, närstående och berörda medarbetare har fått information om läget.

 

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland

Vecka 30 har 2 675 vaccinationer genomförts, varav 2 531 var dos 1 och resterande 144 dos 2. Totalt har nu 70 673 vaccinationer genomförts, cirka 43 300 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 200 är färdigvaccinerade.

I ovanstående siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Drygt 10 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har omkring 7 procent av de doser som levererats till Gotland gått till personer hemmahörande i andra regioner.

 

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages