Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 2 augusti

Vecka 30 har 2 675 vaccinationer genomförts, varav 2 531 var dos 1 och resterande 144 dos 2. Totalt har nu 70 673 vaccinationer genomförts, cirka 43 300 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 200 är färdigvaccinerade.
I ovanstående siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Drygt 10 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har omkring 7 procent av de doser som levererats till Gotland gått till personer hemmahörande i andra regioner. 
 
Närmare 26 500 vuxna är nu färdigvaccinerade
I den vuxna gotländska befolkningen är det nu cirka 40 800 personer som har fått minst en dos och närmare 26 500 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar en täckningsgrad på 83 respektive 54 procent. 
 
Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har närmare 79 procent fått minst en dos och 36 procent är färdigvaccinerade. I åldersgruppen 18-29 år har hittills cirka 59 procent vaccinerat sig. Om också personer som bokat sig för vaccination inkluderas hamnar täckningsgraden på 68 procent, vilket jämfört med föregående vecka innebär en ökning med 5 procentenheter.
 
I princip fullbokat de närmaste veckorna
Från andra regioner får vi rapporter om lägre bokningstryck och lediga vaccinationstider. Så ser inte situationen ut på Gotland ännu. Vi är i det närmaste fullbokade de kommande veckorna. Därmed har vi för närvarande inte utrymme att korta ner intervallet mellan dos 1 och dos 2. Vi behöver fortfarande applicera ett sjuveckorsintervall för att göra det möjligt för fler personer att få en första dos. Från och med vecka 32 ser dock leveranserna av Modernas vaccin Spikevax ut att öka, vilket gör att vi kan förkorta intervallet ett par veckor för de bokningar som görs från och med vecka 32. 
 
Att vi är fullbokade gör också att vi i nuläget inte erbjuder drop in-vaccination. Drop in kan vara ett sätt att fånga fler och öka täckningsgraden, men så länge som bokningstrycket är högt väljer vi att genomföra vaccination på bokade tider. Detta underlättar planeringen och minskar risken för trängsel och onödig köbildning. 
 
De doser som Region Västmanland beslutade att donera till Gotland tillgängliggjordes för bokning som fristående doser i tisdags. Det handlar om 550 doser av Modernas vaccin Spikevax. Även den som fått Comirnaty, från Pfizer BioNTech som dos 1, kan ta Spikevax som dos 2. Enligt Folkhälsomyndigheten är de två mRNA-vaccin som vi använder i Sverige utbytbara. Samma immunsvar förväntas uppnås när vaccinen kombineras som när två doser av samma vaccin ges. 
 
Högt tryck när bokningen öppnade för ungdomar
Under torsdagen öppnade bokningen för personer födda 2005 och tidigare, vilka nu är inkluderade i överenskommelsen mellan staten och SKR. Även om yngre personer oftast inte blir lika sjuka som äldre kan ungdomar drabbas av så kallad hyperinflammation. Unga kan också få långtidssymtom. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer vaccinerar sig från det år de fyller 16. 
 
Det var högt tryck i bokningen såväl torsdag som fredag när många ungdomar ville boka vaccinationstid. Tyvärr var det flera som inte kom fram. Den som inte lyckades boka tid uppmuntras försöka igen - det finns vaccin så att det räcker till alla.
 
På hemsidan finns mer information om vaccination av ungdomar. Hemsidan har uppdaterats med frågor och svar särskilt riktade till ungdomar och deras vårdnadshavare: www.gotland.se/111587
 
Prioritera din bokade tid 
Av- och ombokningar ökar. Vi vet att det finns annat som lockar, samtidigt vädjar vi till alla att prioritera sina vaccinationstider. Det ligger mycket planering bakom varje vaccination och ombokningar ökar risken för uppkomst av restdos. Vi gör vårt yttersta för att nyttja vaccinet effektivt och inte behöva kassera dyrbart vaccin. Ni som ska vaccinera er kan underlätta vårt arbete genom att komma på den tid ni har fått. 

Vänta inte med att vaccinera dig

Även om bokningar fortsätter att komma in vill vi uppmana alla som har för avsikt att vaccinera sig mot covid-19 att snarast boka tid. Vi ser att smittspridningen ökar bland unga vuxna, och vaccination är ett av våra viktiga verktyg för att hämma smittspridning och reducera risken för att bli allvarligt sjuk eller få långvariga symtom.