Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (29 juli)

Publicerad 2021-07-29 14:30
Dagens rapport visar att 24 nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har då totalt 4092 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu två patienter i smittsam fas och en patient med behov av vård efter genomgången covid-19, samtliga på vårdavdelning.

Oroande trend – ta ditt ansvar!
Smittspridningen ökar nu på Gotland och även nationellt. Det är en oroande trend och det behövs en påminnelse om att pandemin ännu pågår vilket innebär att det finns råd och restriktioner som vi alla bör följa och förhålla oss till.

Det är du själv som behöver ta ansvar, för din egen och för andras skull.

  1. Håll avstånd.
  2. Träffa vänner och bekanta utomhus och smittsäkert.
  3. Tvätta händerna.

Om du har symptom ska du isolera dig hemma och testa dig för covid-19: läs mer om detta.