Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Svår vattensituation på ön – alla måste hushålla med vatten så mycket det går!

Publicerad 2021-07-29 14:18
Det är just nu många personer på ön. Det gör att vattensituationen på vissa platser på Gotland är kritisk. Teknikförvaltningen i Region Gotland vädjar till alla, såväl bofasta som besökare, att göra sitt yttersta för att spara på vattnet, oavsett var på ön du befinner dig.

På flera platser på Gotland är vattensituationen mycket kritisk, vattenåtgången är precis på gränsen av den vattenmängd som finns på platsen. I till exempel Ljugarn, Slite och på Östergarnslandet är läget väldigt ansträngt.

Vid Sudersand på Fårö är det mer än ansträngt, där körs det redan ut extra vatten med tankbilar och Åminne kommer att få vatten på samma sätt under torsdagen. Även i Tofta och Västergarn är det väldigt hög vattenförbrukning.

- Trots att vi har byggt ett bräckvattenverk på södra Gotland så är vattensituationen väldigt ansträngd just nu. Vi vet att det inte beror på läckor, de som uppstår får vi snabbt kontroll på, utan det är den stora mängden människor som just nu använder väldigt mycket vatten.

- Alla som är på ön, såväl bofasta som besökare och förstås även företag, måste anstränga sig till det yttersta för att minska vattenförbrukningen just nu, säger Patrik Johansson, chef för dricksvattenenheten/VA-avdelningen i Region Gotland.