Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (27 juli)

Publicerad 2021-07-27 14:30
Dagens rapport visar att tio nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har då totalt 4065 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient i smittsam fas och en patient på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19, båda på vårdavdelning. Antalet döda relaterat till pandemin är fortsatt 50 personer.

– Vi ser nu en ökning av antalet fall av covid-19 både regionalt på Gotland och nationellt från en tidigare låg nivå av antalet smittade, konstaterar Maria Amér, smittskyddsläkare. Det är viktigt att vi fortsatt hjälps åt och påminner varandra om att pandemin pågår. De allmänna råden om att hålla avstånd, stanna hemma vid symptom och att provta sig vid symptom är viktiga och gäller fortfarande.

– Varje verksamhet har ett ansvar att se till att det inte uppstår trängsel och varje besökare är skyldig att bete sig ansvarsfullt så att det inte blir trångt. Det finns god kunskap inom verksamheterna om hur trängsel kan undvikas, men allmänheten måste också ta sitt ansvar, understryker Maria. Det gäller även i miljöer utanför verksamheter som i köer, på stan eller på badbryggor.