Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldningsförbud från den 26 juli

Publicerad 2021-07-26 15:48
Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud på Gotland som gäller från och med klockan 18.00 måndagen den 26 juli 2021. Beslutet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Mer information om vad som gäller vid eldningsförbud