Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (23 juli)

Publicerad 2021-07-23 14:43
Dagens rapport visar att elva nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har då totalt 4054 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient i smittsam fas och en patient på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19, båda på vårdavdelning.

– Vi ser en tydlig ökning de sista dagarna och även om vi hade önskat att inte se denna ökning så är den förklarlig, säger Sven Montelius, t f smittskyddsläkare. Nationellt ser man en ökning av antalet covid-fall i de större städerna. Att vi då får en liknande utveckling på Gotland är inte helt oväntat med tanke på hur många besökare vi har här just från de större städerna i Sverige.  

– Det är närmare 140 000 personer som befinner sig på Gotland just nu och vi kan konstatera att en majoritet av de rapporterade fallen är folkbokförda på fastlandet. Pandemin är inte över och de kända råden gäller. Håll avstånd! Undvik trängsel! Om du inte mår bra ska du lämna prov och stanna hemma!