Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Doser från Västmanland hjälper Gotland i vaccinationsarbetet

Efterfrågan är stor på att få vaccinera sig här på Gotland, men tilldelningen av vaccin matchar inte det stora antalet hitresta besökare. Nu har Region Västmanland omfördelat 550 vaccindoser till Gotland, vilket gör att situationen ser ljusare ut för alla som vill vaccinera sig.

Under onsdagen kom vaccinsamordnarna för Region Gotland respektive Västmanland överens om att Västmanland omfördelar 550 doser till Gotland. Att de kan göra detta beror på att regionen just nu har ett överskott på doser som inte kommer till användning, medan Gotland har brist på vaccin.

- Vi är så glada för att Västmanland så generöst hjälper oss i den här situationen som uppstått. De här extra doserna gör att vi kommer att kunna erbjuda betydligt fler som vill ta sin fristående dos här hos oss, att göra det. Det är angeläget att så många som möjligt kan bli vaccinerade och få ett fullgott skydd mot deltavarianten som börjar få stor spridning även i Sverige, säger Christine Senter, vaccinsamordnare i Region Gotland.

- Det är viktigt att det vaccin vi har tillgängligt i landet används så fort som möjligt. Just nu är bokningstrycket lågt i Västmanland, och det finns gott om lediga tider. För att inte tvingas lägga vaccin i frysen, valde vi därför att omfördela 550 vaccindoser till Gotland där efterfrågan på doser är hög på grund av den stora mängden turister, säger Jonas Ekström, vaccinsamordnare i Region Västmanland.

Doserna beräknas komma till Gotland i slutet av nästa vecka och vaccinationer bedöms kunna äga rum under vecka 31. Mer information kommer i början av nästa vecka.

Bakgrund till situationen

Gotland har under en längre tid genomfört en hög andel så kallade utomlänsvaccinationer. Cirka 4 600 doser, eller drygt 7 procent, av de doser som levererats till Gotland har hittills gått till personer hemmahörande i andra regioner. Kommande veckor ligger andelen utomlänsbokningar på över 8 procent.

Eftersom regionen inte har fått någon högre ranson vaccin som kompensation för den höga andelen utomlänsvaccinationer, blir konsekvensen att gotlänningar får vänta längre på sin vaccination. Trots detta nåddes statens mål om att 70 procent av alla under 65 år ska fått minst en dos senast 19 september, två månader före utsatt tid, se länk nedan.

För att också gotlänningar ska kunna erbjudas en jämlik vaccination har Region Gotland tvingats att prioritera, vilket därför har medfört att regionen har behövt vara restriktiv med att boka in personer från andra län.