Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (16 juli)

Publicerad 2021-07-16 14:27
Dagens rapport visar att ett nytt diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har då totalt 4028 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas och en patient vårdas på grund av behov av eftervård, båda på vårdavdelning.

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages