Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Restriktioner i färdtjänst och sjukresor

Publicerad 2021-07-14 14:27
Under covid-19 pandemin har vi haft en del restriktioner som begränsat kapaciteten inom färdtjänst och sjukresor. Detta har påverkat våra möjligheter att erbjuda medborgarna samma service som tidigare innan pandemin.

Från och med 1 juli har Folkhälsomyndigheten kommit med information om att vi nu befinner oss på nivå 2 gällande smittspridningsrisken i samhället. Detta medför att vi som beställare, i samråd med smittskydd på Gotland, kan lätta på de restriktioner som gällt hittills. Region Gotland tillsammans med smittskyddet på Gotland har kommit fram till att från och med 15 juli kan följande restriktioner lyftas inom färdtjänst och sjukresor:
1. Ensamåkning för + 70 år.
2. Max antal passagerare i personbil 2 st.
3. Inga resenärer i framsätet.
4. Separera olika resenärsgrupper (färdtjänst, sjukresor, skola) från varandra.

OBS! Det bedöms rimligt att fortsatt rekommendera munskydd när man delar taxi med personer som man normalt inte umgås med.