Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hög luftfuktighet påverkar planerade operationer

Publicerad 2021-07-14 13:38
Den höga luftfuktigheten som råder på Gotland just nu påverkar vissa planerade operationer på Visby lasarett. Framförallt är det sterilt förpackade material som hotas av fukten och tvingar verksamheten att skjuta fram en del planerade operationer. Akuta operationer påverkas inte.
Visby lasarett är begränsat när det kommer till att vädra och använda fläktsystem i rådande värme.
 
– Vi måste ta ställning till de operationer som kommer, om de är av akut slag eller om de går att skjuta upp. Akuta operationer kommer däremot inte att påverkas, säger Veronica Snoder, ställföreträdande sjukhuschef vid Visby lasarett, hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.
 
Hon fortsätter:
- Luftfuktigheten hotar framförallt det sterilt förpackade materialet som till exempel proteser vilket kan bli ett problem vid olika protesoperationer. Av säkerhetsskäl kan därför vissa operationer bli framflyttade.