Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Publicerad 2021-07-14 13:25
Från och med torsdagen den 15 juli förändras en del restriktioner i Sverige när det gäller corona och covid-19. En del restriktioner och råd försvinner helt, en del förändras och blir lättare. Men många finns också kvar. Det är fortsatt viktigt att skydda sig själv och andra genom att till exempel stanna hemma vid symtom och undvika trängsel.

Längst ner på denna sida finns länken till Folkhälsomyndighetens webbsida, där hittar du denna information och även information om vad som förändrades den 1 juli.

Exempel på anpassningar från den 15 juli

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen. Ytterligare vägledning har tagits fram för att stötta verksamheter och tillsynsmyndigheter i bedömningen av avstånd och trängsel.
 
Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.
 
Regeringen har även beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort, och att kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 
För mer information, se länken nedan som leder till Folkhälsomyndigheten.