Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mycket begränsat med tider att boka för fristående vaccindoser

Intresset är stort för att boka en fristående dos av covidvaccin och främst fristående dos 2. Vi har just nu begränsat med vaccin och det är endast ett fåtal strötider som erbjuds för att boka in fristående doser. Det kan exempelvis vara av- eller ombokningar som möjliggör att vi har enstaka tider att erbjuda.

Bokning av fristående dos görs på telefon 0498-26 98 00 och knappvalet Fristående dos. Om ni möts av beskedet att det är fullt kan ni testa igen nästa dag. Det är enbart via det knappvalet som fristående doser går att boka. Telefonbokningen öppnar 06.30 och är öppen måndag till fredag. Varje morgon läggs de eventuella strötider upp som finns för respektive vaccinsort.

De som kan boka sig för fristående vaccindoser är de som uppfyller ålderskriteriet i prioriteringsordningen.
Mer att läsa om prioriteringsordningen finns här