Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (12 juli)

Publicerad 2021-07-12 15:04
Dagens rapport visar att tio nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland under vecka 27 och två nya diagnostiserade fall sedan förra rapporten fredagen den 9 juli. Gotland har nu totalt 4020 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient i behov av eftervård på grund av covid-19 på vårdavdelning.

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 12 juli
Vecka 27 har 4 241 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 3 327 av dessa var dos 1-vaccinationer och resterande 914 dos 2. Totalt har nu 62 343 vaccinationer genomförts, cirka 38 700 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 24 200 är färdigvaccinerade.

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages