Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 12 juli

Vecka 27 har 4 241 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 3 327 av dessa var dos 1-vaccinationer och resterande 914 dos 2. Totalt har nu 62 343 vaccinationer genomförts, cirka 38 700 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 24 200 är färdigvaccinerade.

I ovanstående siffror ingår utomlänsvaccinationer, där Gotland under en längre tid genomfört en relativt stor andel så kallade utomlänsvaccinationer. Gotland är också den region med det högsta nettoinflödet, där nettoinflödet är skillnaden mellan personer hemmahörande i andra regioner som vaccinerat sig på Gotland, och gotlänningar som vaccinerat sig på fastlandet. Den gångna veckan har över 8 procent av genomförda vaccinationer varit utomlänsvaccinationer. Av den kommande veckans 3 100 bokningar avser strax över 8 procent bokningar av personer mantalsskrivna på fastlandet.

I nuläget finns inget besked från Folkhälsomyndigheten om omfördelning av vaccin. När vaccintillgången är fortsatt begränsad leder det höga nettoinflödet till att yngre gotlänningar får vänta något längre på sin vaccination. För att inte ojämlikheten ska bli alltför påtagligt har Region Gotland tvingats att prioritera. Vecka 27 prioriterades bokning av full vaccination, med det menas bokning av dos 1 och dos 2. Detta ligger i linje med tidigare kommunikation, där Gotland liksom övriga regioner uppmanat invånare att ta båda doser på samma ställe och helst i hemmaregionen. Möjligheten att boka en fristående dos 2, det vill säga en dos 2 på Gotland efter en första dos på fastlandet, pausades.

I den vuxna gotländska befolkningen är det nu drygt 36 500 personer som har fått minst en dos, närmare 22 600 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar en täckningsgrad på 74 respektive 46 procent. Bland personer 65 år och äldre har drygt 94 procent fått minst en dos och 91 procent är färdigvaccinerade.

I gruppen 18-64 år har 62 procent fått minst en dos, om också personer som bokat sig för vaccination inkluderas hamnar täckningsgraden på 70 procent. Målnivån för personer 18-64 år är 70 procent i överenskommelsen mellan staten och SKR. Den som vill veta mer om överenskommelsen kan läsa här:
Läs mer om överenskommelsen mellan staten och SKR

I fredags öppnade bokningen för personer 18 år och äldre. Merparten av de som nu bokar in sig för vaccination får tid under vecka 30 och 31. Vecka 28 och 29 är fullbokade, även om enstaka tider kan uppkomma vid avbokningar. Om vaccinationsviljan är fortsatt hög kommer inte tiderna att räcka till alla som vill vaccinera sig nu men vi har ändå valt att öppna bokningen för hela den vuxna befolkningen. I de yngre årskullarna är bokningstrycket något lägre och vi vill göra det möjligt för angelägna personer att snarast möjligt boka en tid.