Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strötider erbjuds för bokning av fristående vaccindos

Från och med imorgon, 13 juli, kan vi i mån av tillgång på vaccin åter erbjuda tider för att boka fristående vaccindos.

De som önskar kan, utifrån prioriteringsordningen, boka tid för fristående vaccindos. Tiderna kommer att vara begränsade och det är så kallade strötider som erbjuds. Bokningsläget kommer att bedömas varje måndag under sommaren och nytt beslut fattas veckovis.

- Vi prioriterar i nuläget att erbjuda full vaccination, det vill säga ge dos 1 och sedan boka in dos 2. Fristående doser erbjuds i mån av tillgång på vaccin i enlighet med prioriteringsordningen, det vill säga, de äldsta kommer att först erbjudas möjlighet att boka fristående doser, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

På Gotland är bokning av vaccination nu öppen för personer 18 år och äldre. Enligt leveransprognosen från Folkhälsomyndigheten kommer leveranserna för juli och augusti inte räcka för att erbjuda alla vuxna i den gotländska befolkningen en första dos. Till och med vecka 35 (5 september) pekar nuvarande prognos på att de doser som levereras till Gotland kommer att räcka till att vaccinera ungefär 80 procent i åldern 18-64 år. Detta givet att de doser som ännu inte är inbokade går till personer mantalsskrivna på Gotland.

- Tillgången på vaccin är begränsad och ska gotlänningar erbjudas en jämlik vaccination är vi tvungna att prioritera. Vi har en hög andel så kallade utomlänsvaccinationer. Cirka 4 200 doser, eller 7 procent, av de doser som levererats till Gotland har gått till personer hemmahörande i andra regioner, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

I dagsläget finns det god tillgång av Astra Zenecas vaccin. Vad gäller Pfizer (Comirnaty) och Moderna (Spikevax) är tillgången begränsad. Fristående doser bokas enbart via telefonbokningen på telefonnummer 0498-26 98 00.