Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studenter har möjlighet att vaccineras på annan ort än i hemregionen

I höst börjar många studera på olika studieorter i Sverige. För att minska smittspridningen är det viktigt att du som är student tar din första vaccindos så fort du har möjlighet i din hemregion.

Du som tagit din dos 1 på Gotland kommer kunna boka dos 2 i den region som är aktuell. Du får själv kontakta aktuell region för att få information om hur dos 2 bokas in.

– Det är viktigt att man tar sin första dos i sin hemregion så fort man har möjlighet. Ska man studera på Gotland till hösten kommer det i mån av tillgång på vaccin vara möjligt att ta sin andra dos här. Det är också viktigt att gotlänningar som ska studera i övriga landet tar sin första dos så snart de kan, säger vaccinationssamordnare Christine Senter.

Studenter som önskar boka dos 1 på Gotland ringer vaccinationsbokningen på telefonnummer 0498-26 98 00, knappval tidsbokning. För den som önskar boka en dos 2 finns särskilt knappval. Fristående doser kan inte bokas via appen Alltid öppet.