Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annonser den 10 juli

Publicerad 2021-07-10 08:00
Här hittar du Region Gotlands annonser som publiceras i lokaltidningarna den 10 juli.

Lördagen den 10 juli 2021 publiceras en samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Då publiceras också en annons från hälso- och sjukvården, med information om hur man söker vård på Gotland under sommaren och information om provtagning för covid-19.