Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (8 juli)

Publicerad 2021-07-08 14:56
Dagens rapport visar att fyra nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan den senaste rapporten. Gotland har då totalt 4016 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient på grund av covid-19, på grund av behov av eftervård på vårdavdelning.

Testning vid eventuella resor

Regeringens beslut om resor innebär att du har ett stort personligt ansvar att säkerställa att din resa kan ske på ett smittsäkert sätt.

Region Gotland tillhandahåller inte testning inför resor. Vill du göra ett sådant test kan du däremot boka och betala för ett test och ett intyg hos en privat vårdaktör. Du bör noga ta del av råd och rekommendationer om vad som gäller för ditt resmål.

Mer information och råd inför resor under coronapandemin

Mer information

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages