Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för alla över 18 år

Fredag 9 juli klockan 06.30 öppnar vaccinationsbokningen för alla personer som är 18 år eller äldre.

Vaccinationstid bokas via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen på nummer 0498-26 98 00. 

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna boka tid för vaccination. Tillgången till vaccin är dock fortsatt mycket begränsad, vilket innebär att alla i de aktuella årskullarna inte kommer kunna boka tid för vaccination just nu. Om du vill vaccinera dig behöver du därför se till att boka din tid så snart du kan.

Slutskedet av fas 4

Vaccinationen i den så kallade fas 4 går in i sitt slutskede, i och med att bokningen öppnar för de sista årskullarna. Det innebär också att den storskaliga vaccination som skett under våren och sommaren kommer att förändras, exempelvis genom att tillgängligheten på vaccinationstider kommer att minska under hösten. Alla som vill kommer dock att kunna få en tid för vaccination, men med begränsad möjlighet att välja tid eller vaccinationsmottagning.

Mer information om vaccination finns på: gotland.se/covidvaccin