Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtillfällen för nationella prov sommaren 2021

För dig som läser svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik och ska göra nationellt prov erbjuder Vuxenutbildningen två provtillfällen under juli; 
14 juli kl 9.00 samt 28 juli kl 9.00.

Ovanstående provtillfällen gäller dig som har slutdatum 13 augusti 2021 eller tidigare. Anmäl dig till npdistans@gotland.se med namn, personnummer och vilken kurs/vilket prov du ska skriva. Du får svar/bekräftelse senast torsdagen innan provtillfället.