Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Camilla Lundberg, Camilla Eriksson och Caroline Allard berättade om projektet Digital äldreomsorg.

Digital äldreomsorg - hur svårt kan det va?

Publicerad 2021-07-07 15:57
Under årets digitala Almedalsvecka arrangerade det gotländska projektet Digital äldreomsorg ett seminarium i två delar . Se det gärna i efterhand här.

Fler bilder från seminariet längre ner.

 

Digitalisering i äldreomsorgen – handlar inte om teknik
Representanter från Region Gotland och det privata äldreboendet Solrosen berättade om det gotländska ESF-projektet Digital Äldreomsorg. Varför behövs ett sådant projekt och vad har det egentligen gett?


Deltagare:
Camilla Eriksson, Camilla Lundberg och Caroline Allard från Region Gotland. Anna Nilsson från det privata äldreboendet Solrosen i Visby. 

Digitalisering i äldreomsorgen – hur svårt kan det va?

En digital äldreomsorg kan skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kvalitet för den enskilde, men varför går omställningen då så långsamt?
I en paneldiskussion delade medarbetare och chefer från Region Gotland, Stenungsunds kommun och Varbergs kommun med sig av framgångsfaktorer och utmaningar med att införa digital teknik i äldreomsorgen.
 
Deltagare:
Sara Karlström Forsman och Malin Lenestad, Varbergs kommun.
Jenny Henningstam och Caroline Eriksson, Stenungsundskommun.
Patrik Öquist och Marit Lindgren, Region Gotland.
 
Se seminariets två delar här:
 

 
 
 
Varbergs kommun, Stungungsunds kommun och Region Gotland deltog i en digital paneldiskussion
 
Anna Sofia Hakeberg och Caroline Allard i ett sammanfattande samtal om seminariet.
 
Camilla Eriksson, Region Gotland och Anna Nilsson från Solrosen berättar om digitala koordinatorer.
 
Region Gotland arrangerade flera seminarier under veckan och alla livesändes från Almedalsbiblioteket. Mycket teknik var på plats.