Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (7 juli)

Publicerad 2021-07-07 14:33
Dagens rapport visar att ett nytt diagnostiserat fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan den senaste rapporten. Gotland har då totalt 4012 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient på grund av covid-19, på grund av behov av eftervård på vårdavdelning.

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages