Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (5 juli)

Publicerad 2021-07-05 14:44
Dagens rapport visar att tre nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan den senaste rapporten. Därmed har Gotland totalt 4009 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient på grund av covid-19, på grund av behov av eftervård på vårdavdelning.

Under vecka 26 konstaterades totalt fem nya fall av covid-19 på Gotland, jämfört med tolv fall under vecka 25.

I lägesrapporten den 2 juli stod det att det totala antalet bekräftade fall var 4015. Nio av dessa registrerade fall var hemmahörande i andra regioner och flyttades därför över till sina hemregioner. Detta märks främst för den som jämför dagens totala antal fall med föregående vecka. De fall som flyttades har diagnostiserats tidigare under våren och påverkar därför inte de senaste veckornas statistik över antalet smittade.

 

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages