Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pausen av fristående dos 2 förlängs

Bokningen av så kallade fristående dos 2 av Pfizers och Modernas vaccin förlängs och gäller även under den här veckan. Vaccination av en andra dos Astra Zenecas vaccin kan dock bokas på Gotland.

De som har fått en första dos av Pfizers eller Modernas vaccin i en annan region, kan inte heller den här veckan boka sin andra dos på Gotland. De som däremot har fått en första dos av Astras vaccin i en annan region, kan boka en fristående dos Astra på Gotland.

Bokningspausen för Pfizers och Modernas vaccin gäller även för de gotlänningar som tagit sin första vaccinationsdos på fastlandet, samt för de personer som tänker sig att ta dos 1 på Gotland men den andra dosen på fastlandet.

– Pausen av så kallade fristående dos 2 beror på den begränsade tillgången till vaccin. Beslutet den här veckan gäller Pfizers och Modernas vaccin, för där har vi väldigt lite vaccin. Vi ger dock de personer som har fått en första dos Astra på fastlandet, möjligheten att boka en andra dos på Gotland, för där är tillgången större, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Pausen gäller veckan ut. Nytt beslut om en eventuell fortsatt paus fattas på måndagar varje vecka under sommaren.

Ta båda dina doser i samma region

För att säkerställa att du får båda dina vaccindoser med rätt intervall, rekommenderar vi att du tar båda dina doser i samma region och helst i den region där du är folkbokförd. Detta för att Sveriges regioner tilldelas vaccin utifrån den bofasta befolkningen.