Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (2 juli)

Publicerad 2021-07-02 16:07
Dagens rapport visar att inget nytt diagnostiserat fall av covid-19 på Gotland har konstaterats sedan den senaste rapporten. Därmed har Gotland fortsatt totalt 4006 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu två patienter på grund av covid-19, båda i behov av eftervård varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).