Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Garn i olika färger

Särskilda uppdrag delas ut till fria professionella

Publicerad 2021-07-02 15:19
I maj 2021 utlyste Region Gotland särskilda uppdrag i syfte att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. 62 ansökningar kom in och av dessa har nu 20 tilldelats uppdrag om 50 000 kronor vardera.
Kriterierna var bland andra att den sökande skulle vara aktiv och verksam professionell kulturskapare, vara skriven på Gotland och ha möjlighet att visa arbetet på Gotland.
 
Fria professionella kulturskapare har skickat in projektidéer inom bild och form, slöjd, konsthantverk, film, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv. 
 
– Vi ser en imponerande bredd i ansökningarna, säger Paola Ciliberto som är chef för kulturenheten. Här på Gotland bor och verkar många fria professionella kulturutövare med hög konstnärlig nivå. Deras verksamheter berikar livet både för bofasta och turister, året om. 
 
Urvalet har gjorts av chef för kultur- och fritidsavdelningen, chef och medarbetare på kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och verksamhetsansvarig för konstmuseet. I urvalsprocessen har mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer vägts in. 
 
Region Gotland har haft två utlysningar av särskilda uppdrag, i november 2020 och i maj 2021, som ett led i att möta de speciella behov som har uppkommit under pandemitiden inom kulturområdet.