Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så söker du vård på Gotland i sommar

Publicerad 2021-07-02 10:08
Det är många besökare på Gotland sommartid och det är viktigt att alla kan känna sig trygga i att få vård om de behöver.

Alla som vistas på Gotland ska kunna känna sig trygga med att det finns en säker och adekvat vård när akuta vårdbehov uppstår.

Att söka vård – en vägledning

Det kan vara svårt att avgöra vad som är akut läge eller inte, men det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Det är viktigt att den som är i behov av snabbt omhändertagande får det.

När ska jag söka vård?

På 1177 Vårdguidens hemsida finns en guide där du svarar på frågor och får vägledning.

Vid icke akuta ärenden

Sök och följ i första hand de råd som finns på 1177 Vårdguidens hemsida, www.1177.se.
I andra hand kontaktar du din ordinarie vårdcentral på din hemort.

Vid akuta ärenden som inte är livshotande

Kontakta 1177 Vårdguiden på telefon eller boka tid på vårdcentral.

  • 1177 är ett nationellt telefonnummer du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar gör en bedömning av ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till vårdmottagning om så behövs.
  • Under några veckor i sommar kan tre av Gotlands vårdcentraler ta emot besökare som tillfälligt vistas på Gotland. Det är vårdcentralen Wisby söder, Slite vårdcentral och Hemse vårdcentral. Tidsbokning gäller. Telefontid vardagar klockan 06.30-16.00.

Vid fara för liv

Vid fara för liv eller risk för livshotande tillstånd ring 112. Är du osäker på om det är fara för liv eller inte, ring 112.

Provtagning covid-19

Se information på www.gotland.se/testa

Länkar för mer information