Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behöver du stöd i att ansöka om regionala projektmedel?

Publicerad 2021-07-02 09:20
Nu finns en ny handledning för dig som ska söka regionala projektmedel. I den har vi samlat information om förutsättningar och krav för beviljande, hur processen fungerar och för vilken typ av projekt du kan söka medel.

Handledningen hittar du på www.gotland.se/111342. Den är tänkt som ett stöd för dig som ska ansöka om regionala projektmedel, så kallade 1:1-medel för regional tillväxt och utveckling. På Gotland är det Region Gotland som ansvarar för att besluta om och följa upp dessa projektmedel.

Större krav på hållbarhet

-Den förra handledningen hade ganska många år på nacken. Nu finns bland annat nya krav på att arbeta med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som följer vår gemensamma utvecklingsstrategi för Gotland, säger Jenny Staffansdotter som lett arbetet med framtagandet av handledningen.

Kontakta Region Gotland innan du söker

Handledningen ger dig information om vilka grundförutsättningar som måste uppfyllas, hur du ansöker och hur processen går till. Du får också veta mer om vilka kostnader som är stödberättigande och inte, samt mer om budget och projektekonomi. För att få stöd på bästa sätt behöver du kontakta Region Gotland tidigt i processen och i god tid innan du ansöker. Det gör du på www.gotland.se/projekt, scrolla sedan ned till ”Vem ska jag kontakta”.