Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (1 juli)

Publicerad 2021-07-01 14:49
Dagens rapport visar att inget nytt diagnostiserat fall av covid-19 på Gotland har konstaterats sedan den senaste rapporten.
Därmed har Gotland totalt 4006 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
 
I gårdagens rapport stod det att det totala antalet bekräftade fall var 4015. Minskningen med nio fall beror på att fall som varit hemmahörande i andra regioner flyttats över till sina hemregioner. Det gäller fall som har diagnostiserats tidigare under våren och påverkar inte de senaste veckornas statistik. 
 
Under innevarande vecka har två fall av covid-19 konstaterats. 
 
 På Visby lasarett vårdas just nu två patienter på grund av covid-19, båda i behov av eftervård varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).