Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Har du frågor om covidbevis?

Publicerad 2021-07-02 08:30
Den 1 juli lanserade E-hälsomyndigheten hemsidan covidbevis.se. Där kan du skaffa ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.