Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lansering av Region Gotlands satsning på det gotländska varumärket och nya gotland.com

Publicerad 2021-07-01 11:59
Nya gotland.com har nu officiellt lanserats. Den nya hemsidan är en plattform som ska inspirera och göra det möjligt för öns aktörer att tillsammans berätta om Gotland som plats att bo, leva, uppleva och arbeta på.
Gotlands nya varumärkesplattform antogs av Regionfullmäktige tidigare i år, och nu lanseras den nya gotland.com som blir navet i hur Region Gotland arbetar med att utveckla bilden av Gotland. 
 
Gotland.com är en icke-kommersiell kanal. En gemensam, samverkande yta för det gotländska näringslivet och officiell turistbyrå. Det finns också en verktygslåda där verksamheter, föreningar och företag kan registrera sig för att utveckla sin egen marknadsföring.  
 
Utvecklingen av den nya plattformen har skett i projektet ”Gemensam digital plattform för Gotland”,  finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden med medfinansiering av Region Gotland (genom det som kallas 1:1-medel).
 
- Genom den nya gotland.com har vi nu ett verktyg att arbeta med kommunikativt, för att uppnå dessa mål och Gotlands vision: Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. En plats där vi kan dela med oss av en både ärlig och attraktiv bild av Gotland. För såväl besökare, gotlänningar som företag. Detta samtidigt som vi ökar nyttan för gotländska företag att vara just – Gotländska, säger Karin Bill, strateg attraktionskraft på Region Gotland.