Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gäller i kollektivtrafiken från 1 juli

Publicerad 2021-07-01 10:25
Region Gotland följer de restriktioner och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. De restriktioner som gällt fram till 1 juli kommer nu successivt att tas bort. Gotlands kollektivtrafik kan inte lyfta samtliga restriktioner på en gång, utan arbetar tillsammans med våra kollektivtrafikentreprenörer med kontrollerad återgång till tiden innan restriktioner.

Vi vill dock påminna att även om vi anpassar smittskyddsåtgärderna i kollektivtrafiken har vi fortfarande pandemi i samhället och rekommenderar alla våra resenärer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har lämnat.

Det här gäller för kollektivtrafiken

  • Fortsätt gärna att välja andra färdsätt om det går – till exempel gå, cykla eller åk egen bil.
  • Undvik trängsel och håll avstånd.
  • Munskyddsrekommendationen slopas.

Färdtjänst och sjukresor

När det gäller färdtjänst och sjukresor är det lämpligt att lyfta restriktionerna från och med 15 juli, då Folkhälsomyndigheten enligt plan kommer att ta bort kravet på begränsningar av antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken. Vi rekommenderar att man fortsätter att använda munskydd när man delar taxi med personer som man normalt inte umgås med.