Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya restriktioner från 1 juli med anledning av pandemin

Publicerad 2021-07-01 09:52
Från och med idag den 1 juli gäller nya restriktioner i Sverige med anledning av coronapandemin.
Vi har alla ett ansvar för att inte sprida smitta, fortsätt att följa de allmänna råden:
 • stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • tvätta händerna ofta och noggrant, eller använd handdesinfektion.
 • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • res på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Förändrade restriktioner från 1 juli 2021

Från och med den 1 juli gäller nya restriktioner i Sverige med anledning av coronapandemin. Här har vi samlat exempel på förändringar:

Max antal deltagare

 • Publiktak för tex fotbollsmatcher och teaterföreställningar höjs.
 • Deltagartak för privata fester i hyrd lokal höjs till max 50.

Restauranger

 • Reglering av öppettider för serveringsställen tas bort.
 • Regler för maxantal per sällskap slopas för uteserveringar.
 • För serveringar inomhus höjs maxantalet till åtta per bord.

Att träffa folk

 • Rådet om att bara umgås i en mindre krets ändras.
 • Nytt råd: Om du träffar personer utanför din mindre krets, umgås i mindre grupper och helst utomhus. Vidta smittskyddsåtgärder.
 • Föreningar kan hålla möten och stämmor på plats.

Kollektivtrafik

 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken slopas.
   

Länkar till mer information om råd och restriktioner:

Aktuell information om coronaläget på Gotland finns på: gotland.se/corona