Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samplanering har minskat klagomålen på färdtjänst och sjukresor

Publicerad 2021-07-01 08:56
- Klagomålen på färdtjänsten och sjukresor har minskat ordentligt och vi märker att kunder är generellt nöjdare! Vi har nu regelbundna möte med våra entreprenörer Taxi Visby och färdtjänst- och sjukresebokningen DRT Solutions, säger kollektivtrafikchefen Jyrki Vainio.

Företrädarna för entreprenörerna är också mycket nöjda. Alla parter träffas gemensamt regelbundet samt oftare och man samplanerar bättre och mera.

Pandemin har påverkat en hel del när det gäller färdtjänst och sjukresor. Exempelvis kan de som är 70 år eller äldre och nyttjar färdtjänsten eller sjukresor få åka i egna bilar, vilket förstås ställer höga krav på bokningssystemen och logistiken samt tillgängligheten på fordon. Sjukresor och resor till vaccinering behöver prioriteras vilket i sin tur innebär att färdtjänstresorna kan bli drabbade med längre väntetid än normalt.
-När vi skrev avtalen med entreprenörerna fanns inte corona. Sedan pandemin bröt ut har vi fått ändra och justera hela tiden, förtydligar Jyrki Vainio. Det gäller att hela tiden försöka gissa och planera hur många fordon som kan tänkas behövas,
- Vi kör dessutom med fler fordon än vad som finns reglerat i avtalet vi har med regionen, säger VD:n för Taxi Visby, Jimmy Leandersson.

Kunderna måste känna förtroende för oss

Det bör sägas att Taxi Visby bara arbetar med samhällsbetalda resor (och inte vanlig taxiverksamhet), så de är helt beroende av att det fungerar smidigt och bra för kunderna.
- Även vi som beställningscentral är helt beroende av att kunderna känner sig trygga och vill åka med oss. Så de kvalitetsproblem som har funnits är inte bra och något som vi verkligen vill få bort. Vi lever ju på att folk känner förtroende för oss och vill åka, tydliggör DRT Solutions VD, Björn Falk.

Man samplanerar nu alltså mera och kan bättre förutse och planera för resebehoven och rätt fordonsmängd. Detta är speciellt viktigt när det är hög belastning, ofta på förmiddagar och eftermiddagar eller när många kunder vill bli hämtade eller körda till adresser långt ut på ön.
- Antal klagomål har minskat, men det är alltid tråkigt när enskilda drabbas. Det är också ofta utsatta grupper. Nu är vi dock på god väg även om det också fortsättningsvis kommer att ske missar, säger Jyrki Vainio.

Fotnot:

Sjukresor på Gotland; alla som är i behov av sjukresa kan åka gratis kollektivtrafikbuss. De som har särskilda medicinska skäl kommer att erbjudas serviceresa med taxi till sjukvårdsinrättning. Vid särskilda förutsättningar kan även taxiresa erbjudas till närmaste hållplats.

Färdtjänsten på Gotland är en särskild form av kollektivtrafik och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det betyder att resorna i möjligaste mån samordnas och av den anledningen kan komma att flyttas i tid. Med en resa menas att du åker från en adress till en annan adress utan uppehåll. I färdtjänsten tillämpas samåkning. Under resan får du inte göra något uppehåll längs färdvägen.