Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av fristående vaccinationsdoser pausas

Från och med imorgon, 1 juli, pausas bokningen av så kallade fristående vaccinationsdoser. Det innebär att den som tagit sin första dos i en annan region, inte längre kan boka en tid för dos 2 på Gotland.

Bokningspausen gäller även för de gotlänningar som tagit sin första vaccinationsdos på fastlandet, samt för de personer som tänker sig att ta dos 1 på Gotland men den andra dosen på fastlandet.

Anledningen till pausen är den begränsade tillgången på vaccin.

– Vi kan inte neka någon en vaccination i och med det fria vårdvalet, men när tillgången på vaccin är så här begränsad måste vi prioritera. Vi kommer därför i första hand att boka in våra bofasta invånare och de som långtidsvistas på Gotland, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Pausen gäller veckan ut. Nytt beslut om en eventuell fortsatt paus fattas på måndagar varje vecka under sommaren.

– Vi vädjar också till allmänheten att inte försöka hitta några kryphål, exempelvis genom att uppge att båda doserna kommer att tas på Gotland när så inte är fallet, eller genom att försöka boka en första dos vaccin på Gotland trots att man redan har fått en i en annan region. Tänk er för. Börjar ni experimentera med bokningarna drabbar det någon som väntar på sin tur i vaccinationen. Det kan också innebära att vi riskerar att stå med restdoser som i värsta fall behöver kasseras. Vi behöver alla hjälpas åt i detta, säger Christine Senter.

För att säkerställa att du får båda dina vaccindoser med rätt intervall, rekommenderar vi att du tar båda dina doser i samma region och helst i den region där du är skriven. Detta för att Sveriges regioner tilldelas vaccin utifrån den bofasta befolkningen.