Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (29 juni)

Publicerad 2021-06-29 14:42
Dagens rapport visar ett nytt diagnostiserat fall av covid-19 på Gotland sedan den senaste rapporten.
Därmed har Gotland totalt 4015 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
  
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter på grund av covid-19, båda i behov av eftervård varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).