Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Håll dig uppdaterad om algläget - undvik att bada i kraftig algblomning

Publicerad 2021-06-28 16:07
Enligt SMHI:s satellitbilder finns det ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön.
Undvik att bada i kraftig algblomning eftersom det är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.
 
Ytansamlingar av cyanobakterier har observerats över stora delar av Östersjön, enligt Informationscentralen för Egentliga Östersjön.
 
Algblomning orsakas av cyanobakterier som förökar sig fort vid tillgång på näring och värme. Perioder av algblomning kan uppstå runt Gotlands kust under sommaren. Undvik att bada i kraftig algblomning eftersom det är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.
 
Algerna kan blåsa in eller försvinna på kort tid beroende på vindriktningen. Det är därför svårt att ställa prognoser i förhand för vilken strand som är bäst. Stränder med frånlandsvind brukar vara ett bättre val. Insjöar eller kalkbrott är också bra alternativ.
 
Är vattnet klart så är det ingen fara att bada, men avstå från bad när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Barn, husdjur och boskap ska särskilt undvika att få i sig vatten med cyanobakterier. Att svälja vattnet kan orsaka magont/ illamående även för vuxna människor. 
 
Algblomningen ser ut som en gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Grumligt vatten kan ibland bero på andra typer av alger eller pollen.