Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trängselinspektörer redo för högsommaren

Publicerad 2021-06-24 10:59
Region Gotland har i år anställt sex så kallade trängselinspektörer. Deras uppdrag är att se till att café- och restaurangägare tar sitt ansvar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och ser till att det inte uppstår trängsel och risk för smittspridning.

Sedan den 14 juni är sex personer anställda som trängselinspektörer. De är anställda på enheten för livsmedel och alkoholtillstånd på samhällsbyggnadsförvaltningen och deras uppdrag är tillsyn av serveringsställen. De ska inte förväxlas med till exempel sommarvärdar eller covidriddare, som hjälper till att påminna folk om att undvika trängsel och visa hänsyn.

- Våra trängselinspektörer ska kontrollera att pandemilagstiftningen på caféer och krogar efterlevs, säger Andreas Larsson, enhetschef. Jag hoppas och tror att vi kommer att kunna ha en bra dialog med serveringsställena i sommar, det hade vi förra året. Mycket kan man lösa med dialog och enbart påminnelse om vilka regler som gäller för att undvika trängsel.

Men om inte dialog och information hjälper vid till exempel situationer med för mycket folk eller för små avstånd mellan borden, då har trängselinspektörerna andra saker att ta till, eftersom de arbetar med lagstadgad tillsyn.

- Vårt första redskap är alltid dialog, säger Andreas Larsson. Men om inte näringsidkarna lyssnar på oss och våra krav så kan vi ge ett skriftlig föreläggande om att de måste åtgärda vissa saker. Nästa steg är skriftligt föreläggande med vite, alltså en form av hot om böter. Vi kan också besluta om stängning, om trängseln är mycket stor. Men det hoppas jag att vi inte behöver ta till. Det mesta kan man lösa i dialog med näringsidkarna.