Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Från och med den 1 september förändras handläggningen av försörjningsstöd

Publicerad 2021-06-24 08:37
I och med att handläggningen av försörjningsstöd förändras hoppas enheten få mer tid i början av varje månad för möten med dig som ansöker om försörjningsstöd.

Från och med den 1 september förändrar Stöd- och försörjningsenheten handläggningen av försörjningsstöd.

Förändringarna innebär att:

  • Du skickar in din återansökan mellan den 15:e och 29:e i månaden.  
  • Du får pengarna mellan den 20:e och 31:a i månaden.

I och med denna förändring ges handläggarna mer tid i början av varje månad att hålla möten med dig.

Detta för att tillsammans med dig komma överens om vad som är nästa steg för att du så snabbt som möjligt ska komma ut i egen försörjning.