Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missa inte seminarierna Hållbar vatten- och avloppsförsörjning på årets digitala Almedalsvecka!

Publicerad 2021-06-23 15:08
Region Gotlands samhällstekniska förvaltningar - teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen - kommer onsdagen den 7 juli mellan
kl 09:00 och 11:00 presentera en rad intressanta och nytänkande projekt där Gotland ligger i framkant.

Temat är Hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Vi kan utlova spännande diskussioner och du kommer att kunna direktchatta med oss hela tiden. Seminarierna är förstås kostnadsfria.

Kl. 09:00-09:20 Återföring av avloppsslam till åkermark från ett Revaq-certifierat avloppsverk i Visby

Seminariet handlar om hur man kan förhindra att kadmium och andra gifter kommer ut i avloppet via avloppsledningarna och når avloppsverket samt hur och på vilket sätt och vilken nytta avloppsslam gör i lantbruket med mera.

Kl. 09:30-10:20 Innovativa kretslopp - kan en testbädd och en ny stadsdel ge mer vatten till Gotland?

Vatten är livsviktigt! Oavsett om det är på Gotland eller globalt. En testbädd för hållbar vattenförsörjning anläggs på södra delen av ön samtidigt som en ny stadsdel utvecklas i Visby med fokus på hållbarhet. Hur kan dessa två projekt vara en väg till mer vatten och ett mer resurssnålt levnadssätt?

Kl. 10:30-10:50 Vilket ansvar har regionen för alla som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet?

På Gotland försörjs cirka 14 000 hushåll av enskilda VA-lösningar. Det kan vara så mycket som hälften av Gotlands befolkning som är beroende av dessa anläggningar fungerar. Hur arbetar regionen, det allmänna, för en trygg och säker VA-försörjning även inom dessa områden?

Läs mer