Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (23 juni)

Publicerad 2021-06-23 14:36
Dagens rapport visar två nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan den senaste rapporten.

Därmed har Gotland totalt 4008 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren. På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ytterligare två patienter är i behov av eftervård på grund av covid-19, varav en patient vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA).