Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

50000 vaccinationer genomförda på Gotland

Idag, 22 juni, har vaccindos nummer 50000 givits på Gotland. Drygt 54 procent av den vuxna befolkningen på Gotland har fått minst en dos och 30,1 procent är färdigvaccinerade.

Sjuksköterskan Marie Axdorph ger en dos covidvaccin till en patient

- Varje dag gör alla inblandade en fantastiskt insats för att vi ska kunna vaccinera i samma takt som vi får vaccin. Att vi nu passerat 50 000 vaccinationer på Gotland är en milstolpe, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

En av alla de som tillfälligt har lämnat vardagen som pensionär för att hjälpa till i vaccinationsarbetet är sjuksköterskan Marie Axdorph, som varit med från starten på vaccinationsmottagningen i Klintehamn.

Jag är så imponerad av hur snabbt vi har fått ihop en vaccinorganisation och fått ett arbetssätt på plats. Vi har dessutom ett stort antal pensionärer som direkt kliver in i det här arbetet och ser till att vi lyckas ha den kapacitet vi behöver. Utan dem skulle vi inte klara detta, säger regiondirektör Peter Lindvall.