Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (22 juni)

Publicerad 2021-06-22 14:34
Dagens rapport visar inga (0) nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan den senaste rapporten.

Därmed har Gotland fortfarande totalt 4006 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren. På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ytterligare två patienter vårdas för eftervård på grund av covid-19, varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).