Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lämna synpunkter på lokala föreskrifter

Publicerad 2021-06-22 14:34
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

De lokala föreskrifter som finns för att skydda människors hälsa och miljön ska revideras. Myndigheter, företag, organisationer och allmänhet är välkomna att lämna skriftliga synpunkter.

Inbjudan till samråd under juni 2021 har gått ut till myndigheter, föreningar, brunnsborrarföretag, branschorganisation för brunnsborrare och kyl/värmepumpar samt allmänhet, bland annat via annons i lokaltidningarna.

Föreskrifterna ses över för att de nästan är 20 år gamla och behöver ses över. Revideringen innebär också en möjlighet att införa nya föreskrifter som kan förbättra skyddet av vårt grundvatten.

På vår webb hittar du information om det nya förslaget men också den nuvarande, gällande texten. Där finns också information om hur du kan skicka in dina synpunkter. Tack för din medverkan!