Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (21 juni)

Publicerad 2021-06-21 14:27
Dagens rapport visar fem nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan den senaste rapporten.
På grund av att det har skett en översyn och granskning av tidigare fall är totalantalet fall oförändrat, trots fem nya fall idag. Därmed har Gotland totalt 4006 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
 
Folkhälsomyndighetens databas SmiNet har varit stängd vid några tillfällen, vilket förklarar en viss förskjutning av när anmälningarna registreras. 
 
Under vecka 24 diagnostiserades sju fall av covid-19 på Gotland, jämfört med 16 fall vecka 23.
 
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter på grund av covid-19, båda i behov av eftervård varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).
 
Under vecka 24 genomfördes 4 200 vaccinationer på Gotland. 3 077 av dessa vaccinationer var dos 2. Totalt har nu 48 062 vaccinationer gjorts på Gotland, omkring 29 500 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 18 700 personer är färdigvaccinerade.