Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ung man tar en bok från en bokhylla i ett bibliotek.

Ta del av bibliotekens utbud på ett säkert sätt

Publicerad 2021-06-18 15:40
Biblioteken på Gotland är öppna men erbjuder fortsatt begränsad service för att förhindra smittspridning av covid-19.
• Det går bra att låna och lämna böcker men biblioteken får inte användas som mötesplatser. 
• Service gällande kopiering, utskrift och scanning är begränsad.
• Återlämning av böcker sker i möjligaste mån via bokinkast.
 
Tänk på att hålla ditt besök kort, hålla avstånd till andra och respektera det maxantal som varje bibliotek förhåller sig till.
 
Vill du inte besöka biblioteket fysiskt? Vi erbjuder även:
• Bokpåsar för avhämtning utanför biblioteket.
• Digitala möten med våra bibliotekarier.