Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets happening

Årets happening handlar om att pryda Gotland med någonting. Det handlar om att skapa engagemang och locka ut folk i natur och kultur.

Tidigare år har det funnits talande papperskorgar, hängmattor, kuddmysplatser, kram- och pusskyltar, blomstrande skottkärror, hopphagar, skojiga fågelholkar med mera. Några av dessa, som skottkärror och hängmattor, återkommer varje sommar.

Tanken med årets happening är att det ska vara enkelt och lättgenomfört och inte kosta särskilt mycket. Det ska också kunna genomföras på olika platser runt om på Gotland, och inte vara knutna till en bestämd plats.

2021 fick alla vara med och föreslå vad som skulle bli årets happening. En jury fick granska de ca 40 bidrag som kom in och utsåg till slut fyra olika bidrag med liknande innehåll som vinnare: Spel och aktiviteter på offentlig plats.

Årets happening år för år:

2021 - Spel och aktiviteter på offentlig plats
2020 - Fågelholkar
2019 - Hoppa hage
2018 - Kuddmysplatser
2017 - Pusshållplatsskyltar
2016 - Talande papperskorgar
2015 - Blomstrande skottkärror
2014 - Hängmattor

Lista sommaren 2021

OBS! Det som går sönder plockas bort och kommer bara tillbaka om det är billigt och enkelt att laga.

Skottkärror

 • 10 st i Visby

Hängmattor

 • Visby – Strandpromenaden
 • Visby – Tallunden
 • Fårösund – Marinparken
 • Slite – Hotellparken
 • Roma – Centrumparken/Pressbyrån
 • Klintehamn – Donnersparken
 • Hemse – Trekanten
 • Burgsvik – Lekplatsen vid idrottsplatsen

Spel, aktiviteter och övrigt

 • Almedalen – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), sittkuddar i 2 högar
 • Tallunden – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), 3 st varpatunnor
 • Bingebyparken – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), stångboll, kasta ringar, gagaboll
 • Göransgården – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv)
 • Gråbo utanför Puma – gagaboll
 • Skeppsparken (vid grillen) – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), kasta ringar
 • Hästarnas dal – 3 st varpatunnor
 • Östercentrum – aktivitetshage
 • Kallis – aktivitetshage
 • Hamnen/Kattdrängen – bana för boule/kubb (spelet tar man med själv)
 • A7/Sparken – bana för boule/kubb (spelet tar man med själv), gagaboll, stångboll, bollvägg
 • Klintehamn, torgparken – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), gagaboll, stångboll
 • Hemse, trekanten och cirkuslekplatsen – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), stångboll, kasta ringar
 • Roma, cetrumparken/Pressbyrån – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), gagaboll, kasta ringar
 • Fårösund, Kronhagsparken – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), kasta ringar, stångboll
 • Slite, Hotellparken – 2 spelplaner på bord (pjäser tar man med själv), stångboll, kasta ringar