Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på en ambulans (Foto: Mostphotos)

Upphandling avser att höja kvaliteten på ambulanssjukvården

Publicerad 2021-06-17 13:12
Hälso- och sjukvården befinner sig i en pågående upphandling av ambulanssjukvården. Sista anbudsdag är den 18 juli.
I en upphandling är det inte lämpligt att diskutera upphandlingens innehåll då det är viktigt att alla leverantörer får samma information och samma svar på frågorna på ställda krav i upphandlingen.
 
För att ändå kort kommentera rapporteringen i media den senaste tiden vill nämnden och förvaltningen betona att kraven som ställs i ambulansupphandlingen avser att höja kvaliteten på ambulanssjukvården och inte sänka den. 
 
Ett av de kvalitetshöjande kraven är att båda personerna som bemannar ambulansen ska ha som lägst sjuksköterskekompetens med minst två års  yrkeserfarenhet från kliniskt arbete inom akutsjukvård. Hälso- och sjukvården är övertygad om att en högre utbildningsnivå säkrar en högre kvalitet där båda personer i ambulans och på skadeplats kan utföra samma arbetsuppgifter. Redan idag ser vi en utveckling av vården där allt mer sjukvård kan ges ute på skadeplats och i ambulans och den utvecklingen är vi övertygade om kommer att fortsätta. Ett annat krav som tydliggjorts i upphandlingen är krav på insatstiderna, vilket är en mycket viktig faktor i ambulanssjukvården och för att skapa en jämlik vård över landet
 
Med detta sagt har vi nu som både nämnd och förvaltning goda förhoppningar om en lyckad upphandling och en god och ytterligare ökad kvalitet inom ambulanssjukvården. 
 
Mats-Ola Rödén, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör