Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

Publicerad 2021-06-17 11:09
Region Gotland går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

- Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet! Därför är säkringen av vattentillgången en av våra största utmaningar – både på kort och på lång sikt! säger Susanne Bjergegaard Pettersson, VA-chef Region Gotland.

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. För Region Gotland var det redan 2016 som var startskottet till Spara vatten kampanj och flera år med bevattningsförbud över hela Gotland från april/maj till september/oktober månad.

Under 2016 var Region Gotland även tvungen att trycksänka vattnet i ledningarna med extra stora utmaningar för många boende och besökare. Den lilla nederbörden, torkan och att vi är så många på ön under ett par månader gör att grundvattennivåerna blir hårt ansträngda och hinner inte alltid återhämta sig till nästkommande säsong.

Bräckvattenverket på Östergarnslandet och södra Gotland bidra med ett annat råvatten och den mängd dricksvatten som levereras från verken är ett värdefullt komplement. Många kommuner i Sverige har periodvis problem med vattenbrist eller når maxkapacitet på vattenverken, till exempel då många vattnar gräsmattor, fyller pooler eller flyttar ut till sina stugor. Vi måste alla hjälpas åt för en långsiktig hållbar vattenanvändning.

Vattnet har inga gränser

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.


- I Sverige gör vi av med 140 liter vatten/person/dygn, medan de i Danmark bara gör av med cirka 100 liter/person/dygn. Kan de så kan väl vi? Ett exempel är att stänga av kranen när man borstar tänderna i stället för att bara låta rent vatten bara rinna ut. Om alla stängde av kranen när de borstade tänderna så skulle var och en spara några liter vilket sammantaget skulle bli tusentals liter. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, fortsätter Susanne Bjergegaard Pettersson.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.

Bevattningsförbud

Från 20 juni råder bevattningsförbud för abonnenter anslutna till Region Gotlands vattenledningsnät i Alskog, Ardre (Ljugarn), Burs, Eskelhem, Fardhem, Garda, Hangvar, Ire, Kappelshamn, Levide, Lickershamn, Linde, Lye, Lärbro, När, Sanda, Slite , Stenkyrka, Tofta, Visby, Väskinde, Västergarn, Västerhejde och Åminne.

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara och områden utan bevattningsförbud.

Följ oss och kampanjen via Instagram #gotlandvattenochavlopp